Slutkostnaden för ett SEO-arbete beror på hur omfattande projektet är. Om du har en bra grund med välskrivna texter och bra tekniska förutsättningar går arbetet troligen snabbare. För att få hjälp från grunden med till exempel nya texter, metabeskrivningar, länkar och publicering tar det mer tid att sökoptimera. Överlag är dock SEO en kostnadseffektiv investering tack vare att du får experthjälp att hamna högre upp på Google och därmed bästa möjliga resultat.