White Paper

Ett white paper, även kallat vitbok på svenska, är ett kraftfullt verktyg för ditt företag. Med ett sådant kan företaget till exempel kommunicera ut ett starkt budskap, förklara ingående varför era produkter är bäst, eller presentera viktiga resultat som är kopplade till branschen.

Dokumentet ger relevant information och skapar förtroende. Det kan leda till ökad försäljning och lead generation. White paper är helt enkelt en viktig del av företagets content marketing strategi.

Vad är white paper?

White paper är kanske vanligast i B2B-sammanhang. B2B står för business to business och innebär försäljning mellan två företag. En vitbok kan vara oerhört användbar när ditt företag ska övertyga andra om att er lösning fungerar, genom att presentera information på ett snyggt sätt.

Så vad är egentligen ett white paper? Det är ett dokument på ett visst antal sidor som innehåller information som är relevant för läsarna. Lösningar, råd, förklaringar och expertutlåtanden skapar tillsammans en intressant text med relevant fakta om hur ett problem kan bli löst.

En vitbok ger lösningar åt kunder

Till skillnad från produktblad och reklamblad så ger vitboken en mer djupgående analys till hur ditt företag löser ett visst problem.

Företaget kan i dokumentet presentera en:

  • Produkt
  • Metod
  • Tjänst
  • Teknik

White paper är användbart i marknadsföring, men är inte lika rakt på sak i sitt säljande jämfört med till exempel en reklambroschyr. Den är istället mer inriktad på fakta, resultat och analys.

Konsten att skriva whitepaper

Varför skriva ett white paper?

En vitbok ger ditt företag möjligheten att på ett professionellt sätt visa upp er expertis. Detta genom att den blir som en guide där kunderna får värdefull kunskap som ditt företag delar med sig av. När innehållet håller hög kvalitet skapar ni förtroende hos de potentiella kunderna.

Så hur skriver man ett white paper?

En vitbok ska handla om det problemområde som ditt företag har den bästa lösningen till. Problemet ska framkomma i titeln. Texten förklarar sedan både utmaningarna och lösningarna på ett djupare plan för att ge värde åt läsarna.

Tänk på personen som läser

För att skriva ett bra white paper är det viktigt att sätta sig in i kundernas situation.

  • Vem skriver du för? Vad har personen för roll?
  • Vilka utmaningar, problem och drivkrafter har den tilltänkta läsaren?
  • Hur löser ditt företaget problemet?

Det kan vara en fördel att på ett sakligt sätt jämföra ditt företags lösning med andra lösningar på marknaden. Sakliga fakta höjer trovärdigheten. Man får inte heller glömma att ha med en call-to-action i dokumentet. Det kan vara en inbjudan till att boka ett möte, att läsa mer på hemsidan, eller att få prova på en produkt.

Intressant för läsaren

Bara för att ett white paper är fakta-tungt och innehåller mycket information ska det inte vara tråkigt för läsaren. Anpassa därför språket efter målgruppen. Använd inte heller för komplicerat språk om du inte vet att läsaren är insatt i ämnet, och tvärtom undvik att tråka ut läsaren med övertydlighet.

Texten ska berätta en historia för att vara intressant! Layouten behöver vara inbjudande med passande bilder och figurer. En proffsig design med färger och typsnitt som matchar ert företags grafiska profil är såklart viktig.

Få hjälp med att skriva white paper

Att skriva ett white paper är ett stort projekt som kräver tid och rätt färdigheter. Vi hjälper dig gärna med hela processen för att få bästa möjliga resultat för ditt företag.

Kontakta oss!

Senaste blogginläggen