Outreach

Att driva en SEO-optimerad webbplats innebär ett omfattande arbete såväl On-Page som Off-Page och där är Outreach en viktig komponent. Att du enbart har högkvalitativt content på din sida är inte tillräckligt för att erhålla en hög rank på Google. Du behöver även en stark länkprofil vilket sökmotorer uppskattar och belönar.

I Am Content är en seo-byrå med passion för branschen, vi kan hjälpa dig med SEO Outreach.

Vad är Outreach?

Outreach är kort skrivet en metod för att i slutändan ge dig webbsida med hög kvalitet i Googles, och därmed dina besökares, ögon. Sökmotorer anser att länkbygge med en god länkkraft (länkjuice) är en stark indikator att sidan erbjuder god kvalitet. Outreach-arbetet är därför en naturlig del av SEO-arbetet.

Outreach - bygga länkar

SEO Outreach – en väl utarbetad metodik

SEO-optimering är idag en omfattande bransch vilken innefattar mängder av verktyg för att öka webbplatsers synlighet online. Men redan i 2000-talets början, i samband med sökmotorernas popularitet växte, uppstod även behovet av att rankas högt. Om du får en placering på första resultatsidan medför det en avsevärt större chans att din målgrupp hittar just din hemsida.

Att höja din länkprofil

Om vi arbetar med dig för att bygga en stark, förtroendeväckande länkprofil går vi igenom ett antal moment. Sammanfattningsvis kan momenten beskrivas som följer:

  1. Analysering samt lokalisering sökord/fraser
  2. Research av de bäst lämpade webbsidorna för dina länkar
  3. Kontakta en mängd olika leads (sidor att länka från)
  4. Köpa samt publicera länken i en banner/indexlänk/artikel
  5. Uppföljningsanalysering

SEO-analys samt lokalisering av sökord/fraser

Inledande fasen i vårt samarbete består av möte och behovsanalys. Vi lokaliserar ditt behov av länkbygge liksom presenterar en handlingsplan. I startgroparna får vi fram passande sökord/fraser med bland annat hög organisk trafik.

Med väl valda keywords på väl valda domäner kommer din länkprofil bli starkare.

Research följt av kontakt och köp av värddomäner

Vi kontaktar ett stort antal av potentiella värdsidor personligen. Eftersom vi på IAC är en etablerad SEO-byrå har vi även skapat en massiv portal fylld av leads. Med många valmöjligheter kan vi optimera outreach-arbetet. När du har tillräckligt många länkköp färdigställda samarbetar vi med värddomänen för publicering och uppföljning.

Arbetsmomentet är krävande vad gäller tid men det ställs också hårda krav på SEO-konsulten. I och med de omfattande kundkontakterna behöver en konsult inom seo vara serviceminded, snabblärd, effektiv och inte minst besitta en god förmåga i både tal och skrift.

Uppföljningsarbete – Analyser och kundkontakt

Vi följer upp dina affärer med värddomänerna liksom analyserar resultatet. Under hela processen arbetar vi med dig och mot dina uppsatta mål. Med vår hjälp kan du öka din organiska trafik för att belönas med en hög rank i sökresultatet på Google.

Senaste blogginläggen