CRO (Conversion Rate Optimization)

Merparten av alla hemsidor har någon typ av konverteringsbehov. Behovet kan gälla köp, sälj, ifyllning av formulär, beställning och så vidare. Framgångsrika företag arbetar regelbundet för att besökare ska hitta till sidan, med kontinuerlig SEO. Men en god trafik till hemsidan är inte allt. Och det är här CRO kommer in i bilden!

Vad är Conversion Rate Optimization?

Conversion Rate Optimization, eller förkortat CRO, översätts till konverteringsoptimering. Kort beskrivet är CRO en kontinuerlig process för att maximera antalet konverteringar på din hemsida. Eller med andra ord, konverteringsoptimering är arbete med en klar målsättning. Att omvandla så många besökare som möjligt till kunder.

CRO, en del av SEO?

Konverteringsoptimering ingår inte direkt i SEO. Men däremot har de båda metoderna en nära anknytning till varandra för att optimera din verksamhet online i helhet.

Dina nuvarande förutsättningar har ingen betydelse. Du kan vara väletablerad, helt ny på nätet, en person eller ett medelstort företag. Även bransch eller typ av verksamhet spelar ingen roll, SEO likväl som CRO gynnar samtliga hemsidor.

Med SEO och CRO kan du få exakt det du behöver för att nå din unika verksamhets fulla potential och lönsamhet. Har du själv inte erfarenhet kring optimering med hjälp av CRO kan vi på I Am Content hjälpa dig.

CRO-konsult – för dig med en mindre verksamhet

Många stora företag har en CRO-ansvarig med uppgift att optimera företagets konverteringsoptimering på nätet. Men för alla med mindre bolag är en inhyrd CRO-konsult att föredra, främst kostnadsmässigt. När vi hjälper våra klienter kan de koncentrera sig på kärnverksamheten medan vi optimerar hemsidan, tillsammans får vi bästa möjliga resultat.

Vidare är de olika arbetsmomenten inom CRO också utmanande när du har spenderat mycket tid på din hemsida. Risken att vara så kallat ”hemmablind” är överhängande. Dessutom krävs både tid och kunskap för att allt nerlagt arbete inte ska vara förgäves.

Hur arbetet kan se ut om vi på I Am Content hjälper dig med CRO:

 1. Vi genomför research, analysering och tar fram mängder av data till underlag. Allt arbete kring CRO är datadrivet, utan mätbara data kan inte optimeringen av hemsidan bli framgångsrik.
 2. Underlaget består av analyser kring den nuvarande hemsidan och besökarnas beteende. Frågeställningar besvaras och förbättringsområden lokaliseras. Ett urval av frågeställningarna är:
  • Hur många besökare har sidan?
  • Hur många besökare blir kunder?
  • Var tappar sidan största andel besökare?
  • Svårnavigerat?
  • Har hemsidan buggar (systemfel)?
  • UX-upplevelsen (användarvänligheten) på hemsidan?
 1. Med ett grundligt förarbete kan en strategisk plan uppföras tillsammans med dig och arbetet kan påbörjas!
 2. Uppföljningsanalyser och ett kontinuerligt arbete pågår så länge uppdraget varar.

CRO - Conversion rate optimization

Vi kan ge dig verktygen att lyckas online

Som skrivet kan du ha en existerande alternativt vara vid startgroparna, oberoende vart du befinner dig kommer vi och möter upp precis där du är. Med en väl genomförd process inom CRO kommer din omsättning att öka och din ROI kommer att ge ett positivt resultat.

Anlita en komplett webbyrå där du får möjlighet att optimera din kärnverksamhet, samtidigt optimerar vi din närvaro online. Och tillsammans kan vi ge ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. Kontakta oss idag för att inleda din resa mot högra konvertering med hjälp av I Am Content.

Kontakta oss!

Senaste blogginläggen