Growth Hacking

Growth Hacking, en av de erkända processer vi på I Am Content kan använda för att hjälpa dig att effektivisera tillväxten av ditt företag. Med hjälp av analytiska, innovativa strategier kan vi skapa en målinriktad marknadsföring mot ditt specifika företags kundmålgrupp.

Vem kan gå under beteckningen Growth Hacker?

Growth Hacker är en person med en arbetsuppgift, att öka tillväxten hos ett företag. Karaktäristiska drag hos en framgångsrik Growth Hacker inkluderar analytiskt tänkande, innovativ, datadriven liksom en fallenhet för problemlösning.

Growth Hacker är en specialist som använder allt från SEO och Google ads till annonsering och e-postmarknadsföring för att hitta snabba vägar för tillväxt.

Samtliga företag/varumärken kan tjäna på Growth Hacking

Fördelarna med denna metodik riktar sig inte endast till nystartade alternativt större företag. Precis alla med ett behov av tillväxt kan dra nytta av growth hacking. Skillnaden är att stora företag många gånger har ett eget team av Growth Hackers medan mindre/nya företag vanligen anlitar en utomstående part.

Growth Hacking-processen

  1. Djupanalys av ditt företag/varumärke
  2. Värdera framtagna data
  3. Utveckla och testa mängder av marknadsföringsmetoder
  4. Mäta och analysera resultat
  5. Konstant justering av tjänst/produkt mot marknaden

Vad är Growth Hacking?

Varför anlita I Am Content för din tillväxt

I vårt moderna samhälle ska allt gå fort och konkurrensen i branscher har utan tvekan hårdnat. Vi på I Am Content är medvetna om den ständiga utmaning små och medelstora företag står inför. Growth Hacking är en del av vårt arbete som SEO-proffs då processen tillåter fler/nya tillvägagångsätt för att stötta företag i deras framgångsresa.

När vi hjälper ditt företag eller varumärke med Growth Hacking förbättras möjligheterna för dig att lyckas. Med oss får du en optimerad, kraftfull marknadsföring utan att behöva avsätta väsentlig tid från din kärnverksamhet.

En närmare beskrivning av vår arbetsprocess för Growth Hacking

  • Mängder av data kring din hemsidas trafik samt dina klienters köpbeteende framställs för att bringa klarhet i dina unika förutsättningar. Statistik kring UX, genomförda köp och inte minst antalet bortfall innan köp analyseras vilket blir vårt underlag.
  • Djupanalys av all mätbara data genomförs. Detta arbetsmoment öppnar upp för möjligheter att utveckla likaså testa diverse kreativa strategier. Med en god översikt över förutsättningarna och målgruppen kan vi uppföra en strategisk marknadsföringsplan. Hur ditt företag kan anpassas till din målgrupp.
  • Sociala medier, Google Ads och SEO. Vilka kanaler lämpar sig för just din målgrupp? Hur kan vi optimera dina kunders upplevelse från början till slut? Vilket content tillför mersmak i just din kundgrupp? Kan din webbplats SEO-optimeras så du behåller kunderna?
  • Content Hacking (Content Writing) är nästa steg där vi skriver speciellt anpassat innehåll direkt riktat mot din kundmålgrupp.

Med digital marknadsföring på de bäst lämpade medierna/kanalerna får du en smalare försäljningstunnel. Nå direkt till besökarna med störst sannolikhet att konverteras, utan att genomföra en bredare marknadsföring.

Uttrycket Growth Hackning såg ljuset redan 2010 i USA

Sean Ellis, en driven affärsängel, myntade uttrycket Growth Hacking då han skrev en jobbannons under 2010. Annonsen berörde en position olik alla kända arbetsbeskrivningar, därför skapade Sean ett helt nytt uttryck passande positionen.

Mer än tio år senare är Sean Ellis CEO för Growth Hackers samt utgivare av boken Hacking Growth. Uttrycket är en fortsatt framgångsrik metodisk process inom digital marknadsföring vilken branschledande företag likt Facebook och Dropbox använder sig av.

Vi på I Am Content har kunskapen och drivet för att bli ditt företags Growth Hackers. Kontakta oss idag för att få veta mer!

Kontakta oss!

Senaste blogginläggen