Korrekturläsare

Har du en hemsida, broschyrer, böcker eller annan typ av text-innehåll som inte genererar vad du hade tänkt dig? Då kan en korrekturläsare vara precis det du behöver. Korrekturläsning ger en extra knuff och finjusterar texter av alla dess slag. Korrekturläsare har förmågan att föra ditt budskap ända fram till din publik på bästa möjliga sätt.

Vad är en korrekturläsare?

Yrkesrollen innefattar sammanfattat korrigering av texter. En kompetent korrekturläsare behöver egenskaper och en passion för det skrivna ordet. Personen i fråga behöver ha ögon för fel kring stavning, särskrivning och syftningsfel. Kort beskrivet är en korrekturläsare en person som lyfter alla typer av texter till en högre nivå.

Korrekturläsning används för alla typer av innehåll

Likt övriga tjänster I Am Content erbjuder kan korrekturläsning stötta yrkespersoner och företag i samtliga branscher. Oberoende vilken typ av innehåll du behöver hjälp med kan korrekturläsning vara en lönsam investering.

Vanliga korrekturläsningsuppdrag:

  • Reklamkampanjer
  • Hemsidor
  • Broschyrer
  • Artiklar
  • Kataloger
  • Böcker

Varför är en korrekturläsare fördelaktigt?

Stora som små uppdrag kan nyttja alla fördelar korrekturläsning medför. Om en text blir framgångsrik beror mycket på de mindre detaljer vilka varje författare har svårt att själv lokalisera. Vidare krävs expertkunskaper inom språket för att ge innehållet den slagkraft texter behöver för att synas bland konkurrenterna.

Följande tre punkter är ett urval av den stora betydelse som korrekturläsning innebär.

1. Kvalitetssäkra dina texter

En aspekt är kvalitetssäkringen. Få texter med hög kvalitet vilket stärker kundupplevelsen och även er sökmotoroptimering. Motsatsen kan innebära stora förluster med tanke på att texter utan god kvalitet inte lockar besökare.

2. Eliminera alla typer av språkfel

Svenska språket innehåller en mängd regler och bestämmelser vilka inte alltid är enkla att ta med sig för gemeneman. En korrekturläsare besitter stora kunskaper i svenska språket samt språkvård och med kunskapen kan läsaren finjustera texten enligt skrivkonstens alla regler.

3. Ökad trovärdighet och relevans

Något sammanflätat med ovanstående punkt kan korrekturläsare ge texten den relevans och trovärdighet du behöver för att nå fram med ditt budskap. Utan att ändra på innehållet kan korrekturläsningen tillföra små justeringar och därmed spetsa innehållet i din text.

Hur vi på I Am Content kan hjälpa dig med korrekturläsning

Vårt arbetssätt består av en öppen kommunikation med dig som klient. Du kan alltid framföra önskemål och tankar kring slutresultatet vilka korrekturläsaren bär med sig under arbetets gång. Önskar du mer stöttning i form av formulering och tonalitet kan vi hjälpa dig även här. Vi möter dig helt enkelt där du är och följer dig dit du vill gå.

Vi är en webbyrå med ett litet men sammansvetsat gäng där alla är passionerade webb-konsulter med kunskaper som kompletterar varandra. Tack vare vår kunskapsbredd får du även tillgång till andra webbaserade tjänster när du anlitar oss för korrekturläsning, läs gärna mer på vår hemsida eller boka ett möte idag så berättar vi mer.

Senaste blogginläggen