DATUM

november 29, 2021

KATEGORI
DELA

Vad är en ankartext och varför är den så viktig?

Categories: Tips till företag815 words3.2 min read

Länkar är en stor och viktig del inom sökmotoroptimering. Det handlar både om länkar från andra hemsidor, men också internt på din egen. Att en sida har många länkar till sig talar om för Google att innehållet på sidan är viktigt, vilket gör att den hamnar högre upp i sökmotorns resultatlistor. 

För att länkandet ska ge full effekt krävs att Google vet vad sidan som länkas till (landningssidan) faktiskt handlar om. Men hur ska det gå till? Det är här din ankartext kommer in i bilden.

Fredrik Andersson I Am Content

Vad är en ankartext?

En ankartext är kort och gott den klickbara texten i en länk. Om vi till exempel vill länka till vår sida om sökmotoroptimering, då ser du att vi gjort just ”sökmotoroptimering” till länkens ankartext. 

Google vill såklart att de mest relevanta sidorna ska synas högst upp i resultatlistorna. Detta försöker Google se till genom att söka igenom sidors innehåll. En relevant ankartext hjälper sökmotorn på traven, då det är ett sätt att visa vad landningssidan handlar om. Men en ”ankare” är inte bara viktig sett ur Googles perspektiv, utan även ur användarens. 

Genom att använda dig av länkar i dina texter kan du knuffa läsaren i den riktning du vill. Kanske vill du att besökaren ska läsa en sida om er nya, fantastiska produkt? Ja, då länkar du till den sidan. Men sannolikheten är låg att läsaren klickar på en länk som denne inte vet vart den leder. Med hjälp av en beskrivande ankartext förstår besökaren vad landningssidan handlar om. Om innehållet verkar intressant ökar sannolikheten att din knuff ger effekt!

5 varianter att hålla koll på

Konceptet ankartext är hittills enkelt att förstå. Men nu ska vi göra det något krångligare genom att presentera fem olika typer av ankartexter.

  • Exact match

När din ankartext på pricken stämmer överens med det sökord som landningssidan rankar på, då är det en exakt matchning vi har att göra med. 

Exempel: Du vill få din sida att ranka på sökordet ”inredning”, och använder just ”inredning” som ankartext.

  • Partial match

Med partial match menas att sökordet finns med i din ankartext, men du bakar in det i en hel fras.

Exempel: Du vill få din sida att ranka på sökordet ”inredning”, och använder ”billig inredning till vardagsrum” som ankartext.

Vad är ankartext?

  • Branded

En ”branded anchor”, som det heter på engelska, är en sådan som fokuserar på ditt företagsnamn eller domännamn, snarare än landningssidans sökord. Dessa är vanliga när man länkar till startsidan.

  • Generic

En generisk ”ankare” är den som varken innehåller ditt sökord eller ditt varumärke. Två av de vanligast förekommande exemplen inom denna kategori är ”klicka här” och ”läs mer”.

  • Naken URL

Om du struntar i att skapa en ankartext kommer länkens URL synas i sin helhet. Ja, även URL:en räknas faktiskt som en ankartext. Denna bör du dock inte använda i allt för stor utsträckning, då det inte blir särskilt snyggt eller förtroendeingivande för läsaren.

3 tips för att sökoptimera en ankartext

Nu när du har stenkoll på vad en ankartext är för något är det dags att kika närmre på hur du kan använda dessa i praktiken. Nedan ger vi tre tips för att maximera effekten av dina ankartexter!

  • Variera texten – Google är medveten om att många försöker tillskansa sig fördelar genom att optimera sina ankartexter. Därav kan sökmotorn bestraffa din hemsida om den har för många länkar till sig där ankartexten är densamma. I regel kan du använda ”branded anchors” oftare än de med ”exact match”.
  • Se till att länken är relevant – försök inte klämma in en ankartext där den inte hör hemma. Google vill se att ”ankaren” är relevant för landningssidan. Om så inte är fallet kan bestraffning ske, då Google kan bedöma länken som manipulerad. 
  • Håll det enkelt – det finns egentligen ingen gräns för hur lång en ”ankare” kan vara, men försök hålla den så kort som möjligt. Dels vill du att orden ska vara relevanta för sidan, och dels vill du vara tydlig gentemot din läsare.

Ankartexter är bara en liten del av den komplexa värld som är sökmotoroptimering. Vill du veta mer om hur du får din hemsida att ranka högst på Google? Kontakta oss på I Am Content!

Kontakta oss!

Läs mer