DATUM

februari 21, 2022

KATEGORI
DELA

Så går du från nybörjare till SEO-specialist

Categories: Tips till företag726 words2.9 min read

Som tidigare nämnt i våra blogginlägg har SEO, eller Search Engine Optimization, blivit en allt större faktor i företags marknadsföringsstrategier. Tack vare att man arbetar med organisk trafik, alltså den trafik som dras till webbplatsen utanför betalannonser, kan man öka sin närvaro på sökmotorerna och därmed locka nya och fler kunder.  

Dock finns en fråga som återstår: Hur blir man riktigt duktig på optimering, och hur kan man gå från att vara helt grön inom området till att arbeta med SEO på heltid?  

Paulina Malko - Blogg I Am Content

Vi på I Am Content arbetar dagligen med att hjälpa företagare att bli mer synliga på Google. Vi vet också att det krävs mycket för att få kalla sig expert inom området. Därför har vi samlat några tips på vägen till hur man kan bli en duktig SEO-specialist och vilka egenskaper som oftast efterfrågas. 

Kortfattat om SEO 

För att få en förståelse om vad SEO är kan det vara bra att göra en liten sammanfattning om vad det faktiskt innebär. Det svenska namnet, sökmotoroptimering, säger rätt mycket om vad det är man gör – men inte riktigt allt.  

Det rent generella är att man optimerar sin hemsida med målet att öka den organiska trafiken. Detta genom att förbättra rankingen på sina sökord. Men för att lyckas räcker det inte att bara fylla hemsidan med sökord, utan här gäller det att vara strategisk och inte heller missa andra viktiga aspekter.  

Från nybörjare till SEO-specialist

Exempel på faktorer som påverkar att en hemsida inte är SEO-optimerad kan vara:  

  • Att innehållet inte håller det kvalitativa måttet, eller att det helt enkelt är för lite text. 
  • Hemsidan är för långsam och inte användarvänlig. 
  • Sök- och nyckelord används ineffektivt. 
  • Länkbygget är inte på topp. 

Det här krävs för att bli riktigt grym inom SEO 

Listan med faktorer som påverkar huruvida en hemsida rankar bättre eller sämre är lång. Men till en början är det viktigt att skapa sig en förståelse av vad SEO i sig innebär. Efter det kan man dyka ner i de punkter vi listat ovan. Varje punkt har nämligen väldigt mycket mer strategiskt arbete bakom sig.  

Det krävs att man sätter sig in i vad företaget som vill förbättra sin närvaro bland sökningarna gör, och hur, samt vilka faktorer som är viktiga för dem. En annan viktig punkt är att även lära sig hur de mest vanliga sökmotorerna faktiskt fungerar. Till en början kan arbetet verka krävande, men investerar man tid i arbetet kommer man efter ett tag kunna urskilja trender och vad man behöver göra.  

Vilka egenskaper har en SEO-specialist? 

Idag anses SEO-specialister vara ett riktigt framtidsyrke. Anledningen är dels det stora drivet mot mer digitala lösningar och större närvaro online bland företag, men också Googles ständiga förbättringar i sina algoritmer.  

SEO-specialist

På grund av detta krävs att en SEO-specialist har vissa egenskaper. Dessa egenskaper kan underlätta arbetet och hjälpa byrån samt kunderna till nya nivåer.  

Nyfikenhet 

Att vara nyfiken kan ha stora fördelar inom SEO. Dels för att man ständigt letar fram ny information kring sökmotorerna och hur de fungerar, dels även kring företagen man arbetar mot. Det ena företaget är knappast det andra likt, vilket innebär att optimeringarna kommer att skilja sig från varandra.  

Anpassningsbar 

Att kunna anpassa sig till olika situationer går lite hand i hand med nyfikenheten och det vi nämnt ovan. Marknaden online utvecklas ständigt. Det gäller att hänga med i svängarna och kunna byta strategi och fokus när situationen kräver det.   

Bra på samarbete 

Inom samtliga delar av SEO händer det ofta att vissa moment och avdelningar överlappar varandra. Därför anser många byråer och arbetsgivare att det är viktigt att man kan samarbeta väl med andra, för att nå företagets och kundernas målsättningar.  

Kontakta oss!

Läs mer