DATUM

mars 25, 2022

KATEGORI
DELA

Vad är Google Search Console och hur fungerar det?

Categories: Tips till företag793 words3.2 min read

Paulina Malko - Blogg I Am Content

Vad är Google Search Console? Som vi varit inne på i ett tidigare blogginlägg om de olika sökmotorerna har Google en mängd andra tilläggstjänster. Dessa riktar sig till såväl privatpersoner som företagare. Förutom själva sökmotorn kan ditt företag även få tillgång till funktioner som hjälper er att få en tydlig bild över era kunder och deras köpvanor, men även hur väl er hemsida är synlig i sökningar. 

Funktionen som visar hemsidans styrka bland resultaten – även kallat för Google Search Console (GSC) – ger dig och ditt företag information om hur sökmotorn väljer att indexera er hemsida. Bland annat visar GSC hur trafiken till hemsidan ser ut och vilka sökord som ger den bästa placeringen. Utifrån den informationen kan man då enklare ta fram sökord som man vill arbeta med. Genom SEO går det sedan att etablera sig ännu högre upp i sökresultaten.

Men vilka andra funktioner kan GSC bidra med? Vi benar ut några av punkterna och begreppen nedan.

Prestanda i Google Search Console

En av de mest populära och frekvent använda funktionerna inom GSC är fliken för prestanda. Här kan du se vilka sökord som din hemsida idag rankar på. Det går också att se vilka sidor som behöver mer uppmärksamhet och SEO-optimering. Bland annat går det att se antalet klick som sker till din sida samt hur ofta din hemsida exponeras i sökningarna som görs.

Det går även att sortera resultaten för att kunna se antalet klick för nuvarande månad, förra månaden eller till och med jämföra de två med varandra. Vill man gå tillbaka ännu längre och kanske jämföra ett år med ett annat, går även detta bra. Det kan vara fördelaktigt för att se hur hemsidan ter sig under hög- respektive lågsäsong.

Har man exempelvis ett lågt antal klick kan det vara värt att se över hur man kan optimera sin sida för att få den att stå ut i mängden. När det kommer till antalet exponeringar kan man även se hur effektiva sidorna på hemsidan är baserat på sina sökord.

Indexering

Rör sig inte kunderna till den sida du önskar? Då kan det vara bra att kika igenom denna flik i GSC. Här kan du bland annat se vilka undersidor på din hemsida som är indexerade av Google, och vilka som inte gör det. Att en sida är indexerad innebär att Google har fångat upp den i sin senaste uppdatering, och att den kommer upp som ett resultat bland sökningar. Hur högt upp den hamnar beror dock på hur väl du optimerat sidan baserat på dina sökord.

Ju bättre sidan är optimerad, med utvalda sökord och texter som engagerar, desto högre upp kan sidan visas. Ser man däremot att sidan inte alls indexeras kan det vara värt att kika igenom sidan så att det inte uppstått några problem som försämrat Googles möjlighet till att plocka upp den i sina resultat. Även det är något som oftast visas under indexeringsfliken.

Det är även ett gott råd att kika in på denna funktion lite då och då, för att stämma av så att allt fungerar som det ska.

Vad är Google Search Console?

Sidupplevelse

En annan värdefull funktion i GSC är att man kan kika igenom hur Google uppfattar att besökarna upplever hemsidan. Det kan handla om allt från hur snabbt sidan laddar, till hur väl den presterar i mobilt format tillika på dator.

Även här kan vissa problem med sidan listas som kan påverka sidupplevelsen för dina besökare. Exempelvis kan GSC ge dig varningar om vad som orsakat problemet och ger dig en uppfattning om vad du behöver korrigera för att sidan ska bli så bra som möjligt. Det kan egentligen handla om allt från att texten är för kort till att klickbara element inte är utplacerade med tillräckligt stort avstånd.

Sammanfattning om GSC

Ovan nämnda punkter är endast en bråkdel av alla funktioner tillgängliga i GSC och i Googles andra tjänster överlag. Har man ändå ett hum om hur de olika delarna fungerar går det med hjälp av dessa funktioner att skapa en relativt väloptimerad hemsida ur ett SEO-perspektiv.

Behöver du mer hjälp? Vi på I Am Content är redo att guida dig!

Kontakta oss!

Läs mer